Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา นำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จ.ลำปาง

pll_content_description

TOP