Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา (ตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

pll_content_description

TOP