Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2563

pll_content_description

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TOP