Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาปิดฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ กิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ 2560

pll_content_description

 

          ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา โดย นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยาได้ปิดฝึกอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้มีความเข้มแข็งตาม โครงการ – สาน – สร้างเสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดพะเยา ฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

 

www.facebook.com/permalink.php

TOP