Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรศิลปะการต่อผ้างานควิลท์ ปี 2560

pll_content_description

 

 

                     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรศิลปะการต่อผ้างานควิลท์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ณ หอประชุมบ้านก๊อหลวง ม.2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (6 – 16 ก.พ. 60) โดยในวันที่ 15 ก.พ. 2560 เป็นการบรรยายหัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร

 

TOP