Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา บูรณาการหน่วยงานในสังกัด ตรวจเชิงรุกป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

pll_content_description

สรจ.พะเยา บูรณาการหน่วยงานในสังกัด ตรวจเชิงรุกป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP