Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
เอกสารแนบ>>>
TOP