Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่248 / 2560-2561

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่248 / 2560-2561 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ภารกิจ รมต.กระทรวงแรงงานประจำวัน ประเด็น ศปก.นรม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP