Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหย ปี 2560

pll_content_description

 

 

                              วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 16 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ (20-26 ม.ค.60)

 

TOP