Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

pll_content_description

สรจ.พะเยา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวัน จำนวน 60,534.81 บาท แก่นายวรินทร กองภิวงค์ แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวัน โดยมี นางสาว พิมลพรรณ ชาญประเสริฐ รับตั๋วแลกเงินแทนนายวรินทร ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

TOP