Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา รับคำร้องสิทธิประโยชน์​แรงงาน​ไท​ยใน​ต่างประเทศ​จากการไปทำงานสาธารณรัฐ​เกาหลี

pll_content_description

สรจ.พะเยา รับคำร้องสิทธิประโยชน์​แรงงาน​ไท​ยใน​ต่างประเทศ​จากการไปทำงานสาธารณรัฐ​เกาหลี
วันพุธที่ 15 มิถุนายน​ 2565 เวลา 10.20​ น. นางสาว​กมลวรรณ​ บุญ​ยืน​ แรงงาน​จังหวัด​พะเยา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​สา​วว​ราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์​ นักวิชาการ​แรงงาน​ชำ​นา​ญ​การ​รับคำร้องสิทธิประโยชน์​แรงงาน​ไท​ยใน​ต่างประเทศ​ กรณีขอรับเงินประกันการเดินทางกลับ เงินประกันการทำงานครบสัญญา​จ้าง และเงินสะสมเลี้ยงชีพ จากการไปทำงานที่สาธารณรัฐ​เกาหลี​ของ
นายปราโมทย์​ แซ่ซ้ง ภูมิลำเนาอำเภอเชียงคำ จังหวัด​พะเยา
ณ สำนักงาน​แรงงาน​จังหวัด​พะเยา​ ศาลากลาง​จังหวัด​พะเยา​ (หลัง​เก่า)​ ชั้น​ 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่​ได้ชี้แจงขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์​และระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว
 
TOP