Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่348 / 2560-2562

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่348 / 2560-2562 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ภารกิจ รมต.กระทรวงแรงงานประจำวัน ประเด็น ศปก.นรม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

www.facebook.com/photo.php

 

TOP