Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุม​ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ​ ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา “The Future of Living in Phayao 2030”

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมประชุม​ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ​ ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา “The Future of Living in Phayao 2030”

วันที่ 24 สิงหาคม​2563 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการ​แรงงาน​ชำนา​ญ​การ​ เข้าร่วมการประชุม​ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ​ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “The Future of Living in Phayao 2030”ณ UP Space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

TOP