Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีปลงผมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

pll_content_description

               วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.

               วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปลงผมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16 – 25 มกราคม 2560 ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 115 รูป

 

TOP