Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้ถนนสะอาด น่ามอง ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้ถนนสะอาด น่ามอง ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง”ครั้งที่ 1 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลักที่รับผิดชอบ เพื่อให้จังหวัดพะเยา สะอาด น่าอยู่ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับผิดชอบบริเวณ ถนนสามแยกไฟแดงบ้านต๋อม หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สามแยกไฟแดงตลาดมณีรัตน์ สี่แยกไฟแดงศูนย์ราชการ หน้าโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

TOP