Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

pll_content_description

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. 
นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

 

www.facebook.com/photo.php

TOP