Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมใจ อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมใจ อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

สรจ.พะเยาร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย และรณรงค์ให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

 

 

TOP