Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 8 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 2560

pll_content_description

                       วันที่ 18 มกราคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 8 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เป็นการเพิ่มพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พะเยา

 

TOP