Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

pll_content_description

 วันที่ 11 มกราคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เป็นการเพิ่มพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พะเยา

TOP