Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกหน่วยโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

 

 

                       ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ ตลาดนัดชายแดนไทย – ลาว หมู่ที่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

 

TOP