Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

pll_content_description

TOP