Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

                   วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอาชีพการทำอาหารว่าง และหลักสูตรการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

TOP