Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา NO GIFT POLICY

pll_content_description

สรจ.พะเยา NO GIFT POLICY
สรจ.พะเยา ขอประกาศว่า “เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติหน้าที่
ขอขอบคุณและน้อมรับความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่านเป็นคำอวยพร
แทนการให้ของขวัญ”
 
TOP