Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สารจ.พะเยา ข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 100 วัน

pll_content_description

                   วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.

                   วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 100 วัน (สตมวาร) ณ ศาลาปฎิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และมีผู้บรรพชาอุปสมบท จำนวน 115 รูป

 

TOP