Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมงานศพบิดาของอสร.

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมงานศพบิดาของอสร.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงาน
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และนางชรีพร ยอดฟ้า ประธานชมรมอาสามัครแรงงาน
ร่วมแสดงความเสียใจวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมชาย เมืองมา คุณพ่อของคุณชัญญา เมืองมา อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ตำบลแม่กา ณ บ้านเลขที่ 141 หมู่5 หมู่บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

TOP