Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน “กระทรวงแรงงานนัดพบประชาชน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รับอาเซียน” ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “กระทรวงแรงงานนัดพบประชาชนคนพะเยา สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รับอาเซียน” ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา, สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  และยังมีกิจกรรมการสาธิตอาชีพ และอื่นๆอีกมากมาย

TOP