Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564

pll_content_description

📢📢แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564
📌วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
TOP