Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

pll_content_description

📢📢แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง​จังหวัด​พะเยา​ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พร้อมนี้ แรงงานจังหวัดได้นำเสนอข้อมูล การจัดงาน”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564 วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบและเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
TOP