Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อทบทวน มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อทบทวน
มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมเพื่อทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมีการ ลงทะเบียนไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง
TOP