Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วัน อังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
TOP