Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการ “แอ่วกาดนัดผู้สูงวัย” ครอบครัวสุขใจ ห่างไกล โควิด-19

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการ
“แอ่วกาดนัดผู้สูงวัย” ครอบครัวสุขใจ ห่างไกล โควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการ”แอ่วกาดนัดผู้สูงวัย” ครอบครัวสุขใจ ห่างไกล โควิด-19 จัดงานโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ณ ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

TOP