Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ม.16 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายโกสินทร์ ศรีบรรเทา อายุ 53 ปี ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทั่วไป รวมทั้งคนตกงาน คนว่างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางรภัสสา ได้แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาจะมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและ โดยจะแนะนำโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพใหม่ ด้วยการจัดทำมาตรการสร้างงาน และจ้างงานเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหางานทำไม่ได้ และตกงาน เตรียมความพร้อมในการปรับทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ นายโกสินทร์ ฯ ได้พาชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง และกล่าวว่า ปกติตนเองจะผลิตสินค้าที่ทำจากใบไม้ เป็นถ้วย ชาม ซึ่งช่วยในการลดการใช้โฟม พลาสติก ในจังหวัดพะเยาจะเป็นเจ้าเดียวที่ผลิต ปกติที่ผ่านมาจะมียอดสั่งซื้อสินค้าและจำหน่ายได้รายได้ดี แต่หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่มีใครสั่งซื้อสินค้า ทำให้ขาดรายได้ และ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้มาตรวจเยี่ยม และแนะนำภารกิจกระทรวงแรงงาน ให้การช่วยเหลือ ในครั้งนี้

TOP