Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา กิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม

pll_content_description

TOP