Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา ประสาน สนร.ไทเป นำลูกจ้างกลับภูมิลำเนา พร้อมช่วยเหลือให้มีงานทำตามความต้องการ

pll_content_description

แรงงานพะเยา ประสาน สนร.ไทเป นำลูกจ้างกลับภูมิลำเนา พร้อมช่วยเหลือให้มีงานทำตามความต้องการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่อำเภอดอกคำใต้รับเรื่องร้องทุกข์ จากนางมานพ ใบอุบล ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ให้ช่วยติดตามหา นายศุภชัย ใบอุบล (บุตรชาย) จากการประสานไปที่สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2 )ไทเป ทราบเบื้องต้นว่า นายศุภชัย ได้เดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการ Quarantine 14 วัน ที่จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ นางรภัสสา ได้สอบถามความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้นำมาตรการต่างๆ การหางานให้ทำ การแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพตามความต้องการ ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ให้ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

TOP