Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา มอบไข่ไก่ปันสุข ให้ ผวจ.พะเยา และนายกเหล่ากาชาด ส่งต่อ“ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19

pll_content_description

แรงงานพะเยา มอบไข่ไก่ปันสุข ให้ ผวจ.พะเยา และนายกเหล่ากาชาด ส่งต่อ“ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19

กิจกรรม“ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”ให้“ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา” เพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
โดยประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี
ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม“ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”ให้ “ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา”โดย มี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับมอบ สำหรับสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ นำ ไข่ไก่ปันสุข จำนวนหนึ่ง เติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาเติมในตู้แรงงานปันสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถหยิบไปใช้ได้ และเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการ
แบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาบริจาคตู้นี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด -19 ไปด้วยกัน

แรงงานพะเยา มอบไข่ไก่ปันสุข ให้ ผวจ.พะเยา และนายกเหล่ากาชาด ส่งต่อ“ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -…

โพสต์โดย สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020

TOP