Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

แรงงานพะเยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมฯ

TOP