Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม

สรจ.พะเยา ร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562 ...

สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่250 / 2560-2561 ...

สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่249 / 2560-2561 ...

สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่248 / 2560-2561 ...

TOP