Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

18 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฏาคม – กันยายน 2563)

7 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

10 กรกฎาคม 2563
TOP