Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่ทำการสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคาร เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ)

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

27 ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)

18 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

25 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)

12 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

8 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)

19 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)

13 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

7 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)

24 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)

24 สิงหาคม 2564
TOP