Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่187 / 2560-2561

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่187 / 2560-2561 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ภารกิจ รมต.กระทรวงแรงงานประจำวัน ประเด็น ศปก.นรม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP