Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านสังคม (ความมั่นคง)

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านสังคม (ความมั่นคง) ...

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2567

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2567 ...

TOP