Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ...

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling)

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ...

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ...

TOP