Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ...

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญ ...

TOP