Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางเพ็ญศิริ  ประไพพิทยาคุณ

นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ​แทน​ แรงงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 เม.ย. 2563

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ก.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP