Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

img-210118180542

18 มกราคม 2564

img-201201115701

1 ธันวาคม 2563

img-201201115630

1 ธันวาคม 2563

img-201007122640

7 ตุลาคม 2563

img-200914124108

14 กันยายน 2563

img-200814172719

14 สิงหาคม 2563

img-200710120157

10 กรกฎาคม 2563

img-200616145059

16 มิถุนายน 2563

img-200514123409

14 พฤษภาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

20 เมษายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63

20 เมษายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63

20 เมษายน 2563
TOP