Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

เอกสาร 3

17 เมษายน 2567

img-240312190014

12 มีนาคม 2567

img-240312185947

12 มีนาคม 2567

202401091559-1

10 มกราคม 2567

202401091559

10 มกราคม 2567

img-231027141647

27 ตุลาคม 2566

img-231027141618

27 ตุลาคม 2566

img-231027141536

27 ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

18 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

18 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566

14 มิถุนายน 2566

img-230411115952

11 เมษายน 2566
TOP