Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

img-200514123409

14 พฤษภาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

20 เมษายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63

20 เมษายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63

20 เมษายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63

20 เมษายน 2563

aebb_skhr_thukeduuen_piingb_2562

7 กันยายน 2562

ph.y.61

7 กันยายน 2562

ph.y.61_0

7 กันยายน 2562

th.kh_.61

7 กันยายน 2562

mkh.62

7 กันยายน 2562

kph.62

7 กันยายน 2562

mii.kh_621

7 กันยายน 2562
TOP