Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ...

Mol-Thailand

ศบร.จ.พะเยา ให้บริการประจำวันที่ 12 มิ.ย. 67 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567 ...

Mol-Thailand

ศบร.จ.พะเยา ให้บริการประจำวันที่ 5 มิ.ย. 67 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2567 ...

Mol-Thailand

ศบร.จ.พะเยา ให้บริการประจำวันที่ 15 พ.ค. 67 ...

Mol-Thailand

ศบร.จ.พะเยา ให้บริการประจำวันที่ 8 พ.ค. 67 ...

Mol-Thailand

รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ...

Mol-Thailand

ศบร.จ.พะเยา ให้บริการประจำวันที่ 1 พ.ค. 67 ...

Mol-Thailand

รายงานประจำเดือน เมษายน 2567 ...

TOP