Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2562

ครั้ง เผยแพร่โดย 21 เม.ย. 2563
TOP