Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2567

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2567 ...

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนงำเมือง

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่อขุนงำเมือง ...

TOP