Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.พะเยา  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการค้าการลงทุน

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการค้าการลงทุน ...

สรจ.พะเยา ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10

สรจ.พะเยา ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ...

TOP