Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

การยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน (พร้อมเอกสารให้ดาวน์โหลด)

pll_content_description

การยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน (พร้อมเอกสารให้ดาวน์โหลด)


>>> ดาวน์โหลดเอกสาร .pdf ด้านล่าง  

1.รายการเอกสารเงินบำเหน็จชราภาพ ไต้หวัน .pdf

2.ตัวอย่างเอกสารประกอบขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ไต้หวัน  .pdf

3.ตัวอย่างทะเบียนบ้าน ฉบับภาษาอังกฤษ  .pdf

4.แบบ ช 3 (เปลี่ยนชื่อ)รุ่นใหม่(2)  .pdf

ไฟล์แนบ:

pll_file_name4.แบบช_3_(เปลี่ยนชื่อ)รุ่นใหม่(2)

ขนาด : 188.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 30 มี.ค. 2565
TOP