Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

กำหนดการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

pll_content_description

หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา

ประจำปี  ๒๕๕๗ วัน พฤหัสบดี ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

กำหนดการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

TOP