Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา 2563

pll_content_description

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TOP